17 nov. 2011

Retro med Wretman


Inte många vet att professorn i gastronomi, Tore Wretman, bodde i Strängnäs under delar av sitt liv. Veckans retro-recept är en hyllning till Tore och hans sunda inställning till matlagning.

I förordet till ”Ur främmande grytor” kan man läsa:
Laga aldrig mat efter kokbok. Kokboken har sitt berättigande som inspirationskälla, att slaviskt väga gram efter gram enligt kokboksförfattarens intentioner, må vara endast nybörjaren tillåtet. Ett recept bör läsas, begrundas och förstås, därefter handle envar efter eget skön. Mat skall i likhet med all övrig konst skapas, inte
kopieras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar