11 feb. 2019

Produktutveckling pågår!


Från 1 april har vi en ny kund som ger oss möjligheten att KRAV-märka vår lunch! Arbetet har redan påbörjats här hos oss och till sommaren räknar vi med att kunna få sätta ut vår första KRAV-stjärna på menyerna. Tillsammans kommer vi arbeta vidare för ytterligare en stjärna under 2020.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar