8 apr. 2016

Urban odling!

Urban odling, Ulrika Flodin Furås & Mattias Gustafsson

Uteplatser, balkonger, tak och terrasser i stadsmiljö – ofta är detta underutnyttjade ytor där en egen köksträdgård, en lummig lund eller en plats för vila kan skapas.

I den här boken finns byggtips, beskrivningar, ritningar och råd om vad du ska tänka på när du planerar, odlar, inreder och bygger.
Är balkongen mörk kan du exempelvis odla perenner som ormbunke och funkia för att få lummighet. Gassar solen odlar du istället chili, paprika och tomat och du planterar bambu i stora krukor för att skapa lummig rumslighet. 

Att odla på en begränsad yta kräver lite mer planering men desto roligare blir det när man lyckats skapa en egen liten oas och ett eget ekologiskt kretslopp.
Boken innehåller ett 15-tal skalenliga ritningar på projekt som miniväxthus, dagbädd, örttäppa, låda på hjul, fladdermusholk med flera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar